українська версія  english version EES

Юлія ЗІЗДА<< повернутися


Наукові інтереси
Закономірності поширення ссавців, зокрема розповсюдження рідкісних видів в горах. Склад фауни і висотне поширення ссавців в Карпатах, внесених до Червоної книги України. Кольорова мінливість вивірки в Карпатах.

Кваліфікаційні праці
Курсова робота "Закономірності висотного поширення червонокнижних видів комахоїдних ссавців Українських Карпат" (УжНУ, 2004) ("Резюме").
Диплом бакалавра "Дрібні ссавці лісових екосистем Закарпаття" (УжНУ, 2005). (скорочена версія: doc 188 kb) Керівник: канд. біол. наук Н. В. Куруц.
Диплом спеціаліста за темою бакалаврської роботи (продовжено дослідження).

Поточна робота
аспірант третього року навчання інституту екології Карпат НАН України, м. Львів, спеціальність екологія. Працюю над дисертаційною роботою на тему: Аутекологічні особливості Sciurus vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу Українських Карпат. Керівник О. О. Кагало.

Мої фото з експедицій (дивитись)
Мої презентації з конференцій (дивитись)


Адреса

Відділ охорони природних екосистем, Інститут Екології Карпат,
вул. Козельницького, 4, Львів,790026, Україна. E-mail: julcha@ua.fm

Конференції та семінари:

  Протягом 2008-2009 років взято участь у п’яти наукових конференціях, проходили у різних частинах України. Це:

 • Протягом 2009 року взято участь у одній (заплановано, найближчим часом ще у 2-х) наукових конференціях, яка проходила (які будуть проходити) у різних частинах України. Це: Конференція молодих дослідників-зоологів-2009 (8-9 квітня, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Міжнародна науково-практична конференція "Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій" (22-23 вересня, В. Березний), 9 наукова конференція молодих вчених "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" (1-2 жовтня, м. Львів)
 • 7-10 квітня 2008 року Львівський національний університет імені Івана Франка, Біологічний факультет. IV Міжнародна наукова конференція студентів й аспірантів "Молодь та поступ біології".
 • 23-25 травня 2008. Регіональна науково-практична конференція „Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат”, присвячена 25-річчю біобази Ужгородського національного університету в смт. Колочава та пам'яті фундатора В. Ю. Штаєра.
 • 15 травня 2008 р наукова конференція "Сучасний музей: наукова й експозиційна діяльність", присвячена 145-й річниці від дня заснування Крайового музею в Чернівцях.
 • 23-27 вересня 2008 року Міжнародна наукова конференція "Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття", присвячена 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська".
 • 18-21 листопада взяла участь у 2008 ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери». Конференцію проводить Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, біологічний факультет та студентське товариство біологічного факультету


 • Протягом 2007 року і раніше взято участь у конференціях:

 • Учасник VIII наукової конференції молодих учених Інституту Екології Карпат НАН України, м. Львів, 5-6 листопада 2007 року
 • Була у складі оргкомітету IX науковій конференції ЗУОТ "Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття", яка відбулася 18-21 жовтня 2007 року у м. Ужгород.
 • 24-28 вересня 2007 року XIV Теріошкола на тему "Моніторинг фауни та дистанційні дослідження ссавців", яка відбулася у м. Чорнобиль на базі "Екополіс".
 • 14-17 червня 2007 року у м. Ужгород була у складі оргкомітету у Міжнародній науковій конференції "Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи". У процесі підготовки до друку матеріали конференції.
 • у квітні 2007 року взяла участь у IІІ Міжнародній науковій конференції "Молодь та поступ біології", яка відбулася у Львові у 23-27 числах. Організаторами конференції були біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та студентська наукова спільнота біологічного факультету. Конференція проводилася з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки. Підготовлено та надруковано матеріали конференції.
 • З 09 по 13 жовтня 2006 р. була учасником ХІІІ Теріологічної школи-семінару на тему «Раритетна теріофауна», яка проходила на базі Кам’янець-Подільського державного університету та НПП «Подільскі Товтри» (м. Кам’янець-Подільський,Хмельницька область)..
 • 12 квітня 2006 р. взяла участь у конференції пам'яті Івана Верхрадського - видатного українського природознавця, фольклориста й етнографа, де представляла доповідь на тему: "Назви дендрофільних гризунів Карпат у науці і побуті". Конференція проходила на базі Львівського національного університету.
 • 4-6 грудня 2006 року учасниця Міжнародної конференції українського герпетологічного товариства в Ужгороді.
 • листопад 2005. Учасниця та представник оргкомітету ХIІ Міжнародної теріологічної школи-семінару «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем», що проходила в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка з 25 до 29 листопада. Мала доповідь на тему "Мінливість забарвлення хутра у вивірки в містах Закарпаття", яка оформлена в статтю.
 • З 11 по 14 квітня 2005 р. взяла участь у Першій міжнародній конференції студентів та аспірантів "Молодь та поступ біології" у м. Львові, де отримала диплом III ступеня за кращу доповідь та роботу "Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем".
 • 12-13 лютого 2005 р. семінар "Доступ до екологічної інформації та участь громадськості у прийнятті рішень" по проекту "Захистимо Карпати зусиллями громади - 2004 від Інституту Сталих Спільнот (ISC/UCAN). Водної директиви ЄС в Україні" (Львів),взяла участь як волонтер від РМЕО "Екосфера".
 • У лютому 2005 р. (1-2.02.2005) взяла участь у регіональному семінарі НУО "Принципи Водної директиви ЄС в Україні" (Львів) як волонтер від РМЕО "Екосфера".
 • У жовтні 2004 р. (11-16.10.2004) учасниця ХІ Теріологічної школи-семінару на тему: “Дослідження гідрофільних угруповань ссавців” на базі Регіонального Ландшафтного Парку “Гранітно-степове Побужжя”,у Миколаївській обл., де отримала ІІ місце на конкурсі курсових та дипломних праць.
 • 2004 р. конференція для студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми екології”, яка проходила 7-9 жовтня у м. Запоріжжя, на базі Запорізького національного університету.
 • У квітні 2004 р. представляла доповідь за темою курсової роботи (див. вище) на студентській науковій конференції біологічного факультету Ужгородського національного університету.
 • 2004 р. взимку — 8-ме засідання групи НЕLР, присвячене питанням моніторингу великих хижих ссавців, на базі Поліського природного заповідника (Житомирська область).
 • У жовтні 2003 року взяла участь у роботі 10 Міжнародної Теріологічної школи-семінару (Крим): “Острівні ефекти та геоінформаційні системи”, як член Оргкомітету та як учасник усіх засідань і польових занять.

Публікації

  Публікації 2009 року:

 • Зізда Ю. Особливості розподілу вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) в Ужанському національному природному парку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій" (22-23 вересня, В. Березний). — В. Березний, 2009. — (у друці)
 • Зізда Ю. Розподіл кольорових форм вивірки звичайної та окремі аспекти їх поведінки у парках м. Ужгорода // Вісник львівського університету. Серія Біологія. — Львів, 2009. — (у друці)
 • Зізда Ю. Погризи дендрофільних гризунів та можливості їх видової ідентифікації // Матеріали IX наукової конференції молодих вчених "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" (1-2 жовтня, м. Львів) — Львів, 2009. — (у друці)
 • І. Загороднюк, Ю. Зізда, О. Дроботун. Реконструйований ареал ховраха Spermophilus citellus у Закарпатті // Вісник зоології. — Київ, 2009. — (у друці)
 • Зізда Ю. Дослідження стану популяції білки звичайної у парках м. Ужгород // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів-2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8-9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — С. 18–19. — (Зоологічний кур"єр №3). — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf [pdf 251 kb].


 • За 2008 рік опублікувала такі роботи:

 • Зізда Ю. Морфологічна та кольорова мінливість вивірки звичайної за даними колекційних зборів // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня, 2008 року). — С. 156–158. [pdf 286 kb].
 • Зізда Ю. Е. Прижиттєві методи дослідження дендрофільних гризунів // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. — Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-ти річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська" (Львів-Пожижевська, 23–27 вересня, 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 150–151. [pdf 126 kb].
 • Зізда Ю. Конкурентні взаємини дендрофільних гризунів з позиції їх екоморфологічної мінливості // IV Міжнародна наукова конференція студентів й аспірантів "Молодь та поступ біології" (7-10 квітня 2008 року). — Львів, 2008. — С. 256. [pdf 155 kb].
 • Зізда Ю. Мінливість забарвлення хутра та аналіз поширення різних підвидів Sciurus vulgaris // Науковий вісник Ужгородського університету. — Серія Біологія, Випуск 22. — Ужгород, 2008. — С. 212–221. [pdf 474 kb].
 • Зізда Ю. Щодо кольорової мінливості вивірки звича йної та обрунтування гіпотез про причини потемніння хутра // "Біологія: від молекули до біосфери". — Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих вчених (18–21 листопада 2008 р., м. Харків, Україна). — Харків: СПД ФЛ, 2008. — С. 369–370. [pdf 159 kb].
 • Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). — 84–93. .
 • Зізда Ю. Мідиця альпійська (Sorex аlpinus) в Україні // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біобази УжНУ в с. Колочава та пам’яті її фундатора В. Ю. Штаєра (23–25 травня 2008 р.). — Ужгород, 2008. — С. 51–52. [pdf 196 kb].


 • Публікації за 2003–2007 роки:

 • Зізда Ю. Е. До питання статусу кольорових форм вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) в Українських Карпатах // Наукові основи збереженя біотичної різноманітності: матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада, 2007 р.). — Львів, 2007. — С. 92. [pdf 76 kb].
 • Зізда Ю. Фауна дрібних ссавців в умовах посиленого антропогенного навантаження (на прикладі Закарпаття) // Молодь та поступ біології: збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). — Львів, 2007. — С. 204-205. [pdf 125 kb].
 • Zagorodniuk I., Zizda Ju. Records of three rare bat species in Transcarpathian Ukraine. // Vestnik zoologii. — Kiev, 2007. — Vol. 41(3) — P. 226. [pdf 91 kb].
 • Зізда Ю. Кримські та бузькі зустрічі...// Теріофауна Сходу України. За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 318-319. (Праці Теріологічної школи, випуск 7). [pdf 154 kb].
 • Юлія Зізда, Альфред Дулицький, Оксана Приходько. XII Теріологічна школа-семінар «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем» // Теріофауна Сходу України. За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 344-347. (Праці Теріологічної школи, випуск 7). [pdf 91 kb].
 • Зізда Ю. Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаходженнях Закарпаття // Фауна в антропогенному середовищі. За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 126-132. — (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 8) [pdf 428 kb].
 • Загороднюк І., Ю. Зізда. Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (Звіт про ХІ Теріологічну школу-семінар) // Науковий вісник ужгородського університету, Серія Біологія, випуск 17, 2005. — С. 195-198. [pdf 428 kb].
 • Зізда Ю. Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України // Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 17. — Ужгород, 2005. — С. 147-154. [pdf 428 kb].
 • Зізда Ю. Чорна форма вивірки (Sciurus vulgaris carpathicus) в Ужгороді // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39,№4. — С.84. [doc 68 kb].
 • Зізда Ю. Знайома незнайомка // Громада: інформаційно-аналітичний бюлетень проекту "Захистимо Карпати зусиллями громади". — Ужгород, 2005.— № 6. — C. 10-13. [pdf 481 kb].
 • Зізда Ю. Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем // Молодь і поступ біології (Тези доповідей Першої міжнародної конференції студентів та аспірантів 11-14 квітня 2005 р.). — Львів, 2005.— C. 92. [doc 26 kb].
 • Зізда Ю. Загороднюк І. Маловивчені групи печерних безхребетних // Фауна печер України. За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 76-79.(Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 6). [pdf 377 kb].
 • Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7-9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159-163. [pdf 117 kb].
 • Зізда Ю. Школа-семінар як школа фахівців вищої кваліфакації (враження учасника 10-ї міжнародної теріологічної школи) // Fructis (Вісник студентського наукового товариства біологічного факультету УжНУ). — Ужгород, 2003, листопад. — С. 2-3. [pdf 480 kb].

Сторінки на сайті

Ведуча сайту
Спільно із І. В. Загороднюком підготовлено сторінку про "червонокнижні" види птахів у фауні Карпат (дивитись).


сторінку започатковано: 2 січня 2004 р., поновлено 7 грудня 2007 р.