EES-site

Юлія Зізда


<< повернутися

Резюме курсової роботи "Закономірності висотного поширення червонокнижних видів комахоїдних ссавців Українських Карпат" (УжНУ, 2004)

У курсовій роботі показано закономірності розподілу рідкісних видів комахоїдних ссавців та ссавців раритетної фауни Українських Карпат за висотними поясами. Шляхом умовного поділу рідкісних видів на шість груп раритетності та п’ять просторових підгруп, показано, що раритетні види характеризують унікальність території, маючи обмежений ареал. З’ясовано, що від висотного розподілу рідкісних видів, поширення їх у просторі і висоти раритетної групи залежить рівень ендемічності виду. Чим вища раритетність групи і висотний пояс, тим вищий ранг ендемізму має той чи інший вид.


Презентація 'Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біогеографічних систем'

Доповідь представлена на Першій міжнародній конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології" (Львів, 2005)

Вибране з доповіді: Ознакою унікальності екосистеми виступає її унікальна частина фауни – раритетна. Раритетну фауну кожного регіону складають 3 групи: Повні ендеміки. Регіональні ендеміки. Рідкісні. Раритетні види найбільш повно характеризують ступінь унікальності території, на якій вони поширені.

Презентація 'Вивірка в умовах урболандшафтів Закарпаття'

Доповідь представлена в листопаді 2005 на ХIІ теріологічної школі «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем».

У доповіді іде мова про залишкові популяції дикої фауни, які збереглися на території міст, зокрема популяцію вивірки, представлену трьома субпопуляціями у якості трьох кольорових морф виду. І розглянуто різні думки щодо причин і наслідків існуючого розподілу кольорових форм вивірок на території міст та у дикій природі.

Презентація 'Дрібні ссавці лісових екосистем Закарпаття'

Доповідь представлено на захисті дипломної роботи на тему "Дрібні ссавці лісових екосистем Закарпаття" (УжНУ, 2006)

Тут розглянуто питання з вивчення поширення дрібних ссавців у лісах Закарпаття. Проілюстровано вирішені питання щодо шляхів формування та історичних змін фауни регіону, актуальність вивчення теми та практичного застосування таких досліджень. Мета роботи — вивчення видового складу і структури угруповань дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття.

Презентація 'Aутекологічні особливості <i>Sciurus vulgaris</i>в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу українських карпат'

Доповідь представлена на засіданні Відділу охорони природних екосистем у якості обгрунтування теми дисертаційного дослідження (Львів, 2006)

У доповіді обгрунтовано етапи вивчення кольорової мінливості хутра вивірки у Закарпатті,їх просторового розподілу, у тому числі на різних рівнях трансформованого середовища та шляхи з’ясовування статусу кольорових форм вивірки: екологічного, систематичного, хорологічного, та його інтерпритація в в системі перспектив диференціації.

Презентація 'До питання статусу кольорових форм вивірки в Українськиох Карпатах'

Доповідь представлена у Львові 2007 на конференції молодих вчених.

У доповіді показано існуючий систематичний статус кольорових рас вивірки, обговорено існуючі припущення щодо потемніння виду і подано на розгляд загалу ряд заходів з метою оцінки доцільності та результативності їх проведення для визначення статусу кольорових форм вивірки в Українських Карпатах.

Презентація 'Кольорова мінливість вивірки звичайної і гіпотези потемніння її хутра'

Доповідь представлена у Харкові 2008 на молодіжній конференції студентів та аспірантів.

У доповіді іде мова про вивчення кольорової мінливості вивірки звичайної в Українських Карпатах та застосування методів прижиттєвого вивчення біології та екології цього виду. Детально проаналізовано достовірність кожної із даних в літературі гіпотез стосовно наявності у Карпатах чорної форми вивірки і потемніння хутра у цього виду за певними закономірностями.

Презентація 'Конкурентні взаємини дендрофільних гризунів з позиції їх екоморфологічної мінливості'

Доповідь представлена у Львові 2008 р. на IV молодіжній конференції студентів та аспірантів.

У доповіді іде мова про мінливість видів у межах одної гільдії дендрофілів: вивірка звичайна, соня лісова, соня садова, вовчок ліскулька, вовчок сірий. Проаналізовано конкурентні взаємини цієї гільдії в Україні та Європі через виміри кондило-базальної довжини черепа. Показано, що таким чином можна зробити досить ґрунтовний аналіз конкурентних взаємовідносин видів у межах одної гільдії у певному регіоні та описати характер їх ніш загалом.

Презентація 'Прижиттеві методи дослідження дендрофільних гризунів на прикладі вивірки'

Доповідь представлена на ХIІІ Теріологічній школі.

Дендрофільні гризуни часто залишаються поза увагою у зв’язку з тим, що даними методами обліковуються рідко. У цій роботі розглянуто саме дендрофільну групу ссавців, зокрема вивірок і прижиттєві методи їх вивчення, з прикладами.

Презентація 'Прижиттеві методи дослідження дендрофільних гризунів на прикладі вивірки'

Доповідь представлена на молоіжній конференції 2009 року в Інституті зоології (Київ).

У доповіді представлено вивчення розподілу кольорових форм вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) у зелених насадженнях м. Ужгорода, визначення чисельності виду та дослідження окремих аспектів поведінки вивірок тут.


сторінку створено 9 грудня 2004 р.