українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ ПТАХІВ КАРПАТбіля гнізда з пташенятами

<< повернутися

Різноманіття птахів

Птахи — найбільш чисельна група хребетних тварин усіх куточків світу: загалом у світовій фауні їх відомо близько 9000 видів, в регіоні Карпат їх понад 200 видів, включаючи пролітних. Найбільше видове різноманіття у Карпатах формують горобині птахи: це понад 60 % усього списку орнітофауни. Основу раритетної орнітофауни складають хижі птахи: соколоподібні та совоподібні. Численні види біляводних та горобиних птахів, що відомі у Карпатах за окремими спостереженнями у міграційний період (так звані пролітні та залітні птахи), тут не наводяться.


відвідайте форум
LUCANUS


Список раритетної орнітофауни

лебідьПтахи складають найбільшу частку видів тварин, яких внесено до "Червоної книги України" (ЧКУ 1994). Загалом таких видів у фауні Карпатах — 16, у тому числі 1 вид з охоронною категорією 1 (Hieraaetus pennatus – орел карлик). Цифри у стовпчику "ЧКУ" — категорія охорони. Види розміщено у систематичному порядку, відповідно до огляду Г. Фесенка та А. Бокотея (2002).

За рядами раритетні види птахів розподіляються так: лелекоподібні — 1 вид, соколоподібні — 5 видів, куроподібні — 1 вид, совоподібні — 5 видів, горобцеподібні — 4 види. Всі ці види внесено у Додаток 2 до Бернської конвенції. (Повний список "бернських" видів птахів значно більший і включає майже половину усієї орнітофауни).Ряд, рід і вид
(латина та українська назва)

Червона
книга 2

Червона
книга 2

Бернські
списки


Ciconiiformes (лелекоподібні)

 

 

 

Ciconia nigra – лелека чоpний

ЧКУ2

ЧКУ2

БК2


Falconiformes (соколоподібні)

 

 

 

Circaetus gallicus – змієїд

ЧКУ3

ЧКУ3

БК2

Hieraaetus pennatus – орел карлик

ЧКУ1

ЧКУ1

БК2

Aquila pomarina – підорлик малий

ЧКУ3

ЧКУ3

БК2

Aquila chrysaetos – орел беркут

ЧКУ3

ЧКУ3

БК2

Falco peregrinus – сокiл сапсан

ЧКУ2

ЧКУ2

БК2


Galliformes (куроподібні)

 

 

 

Tetrao urogallus – глушець

ЧКУ2

ЧКУ2

БК2


Strigiformes (совоподiбнi)

 

 

 

Tyto alba – сипуха

ЧКУ2

ЧКУ2

БК2

Bubo bubo – пугач

ЧКУ2

ЧКУ2

БК2

Glaucidium passerinum – сичик гоpобець

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2

Aegolius funereus – сич волохатий

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2

Strix uralensis – сова довгохвоста

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2


Passeriformes (горобцеподібні)

 

 

Lanius excubitor – соpокопуд сipий

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2

Prunella collaris – тинiвка альпiйська

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2

Regulus ingicapillus – золотомушка чеpвоночуба

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2

Monticola saxatilis – скеляр строкатий

ЧКУ4

ЧКУ4

БК2Охороні птахів присвячено велику кількість міжнародних ініціатив. В Україні цими питаннями займається Українське товариство охорони птахів: www.birdlife.org.ua

найважливіші публікації про птахів фауни України та суміжних країн читайте в орнітологічному журналі "Беркут"

пташенята чаплі


Втрати фауни

За даними ЧКУ (1994), У 20 столітті (фактично лише до 70-х років) у Карпатах зустрічалися ще 6 "червонокнижних" видів птахів, пізніші відомості про яких відсутні. Всі вони представляють ряд соколоподібних:

скопа (Pandion haliaetus),
шуліка рудий (Milvus milvus),
лунь степовий (Circus macrourus),
орлан-білохвіст (Haliaetus albicilla),
стеpв'ятник (Neophron percnopterus),
боривітер степовий (Falco naumanni).


Бібліографія

Воїнственський М. А. Птахи. — Київ: Радянська школа, 1984. — 304 с.

Годованець Б. Й. Сучасний стан та охорона соколоподібних птахів (Falconiformes) Українських Карпат// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Біологія". — 2004. — Випуск 15. — С. 176–179. [pdf 103 kb]

Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Біологія". — 2004. — Випуск 15. — С. 5–19. [pdf 336 kb]

Зубаровський В. М. Хижі птахи. — Київ: Наукова думка, 1977. — 332 с. — (Фауна України. Том 5: Птахи, випуск 2).

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — Київ: Мінекобезпеки України, 1998. — С. 1–76.

Луговой А. Е. Птицы и орнитология в Закарпатье в ХХ веке // Пріоритети орнітологічних досліджень. — Львів, Кам'янець-Подільський, 2003. — С. 38-48.

Станкевич О. І. Фауна та населення птахів міста Ужгорода у гніздовий період // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Біологія". — 2004. — Випуск 15. — С. 123–128. [pdf 139 kb]

Станкевич-Волосянчук О. І. Раритетна орнітофауна міста Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 23. — C. 133–138. [pdf 298 kb].

Степанян Л. С. Надвиды и виды-двойники в авифауне СССР. — Москва: Наука, 1983. — 294 с.

Страутман Ф. И. Птицы Советских Карпат. — Киев: Изд-во АН УССР, 1954. — 331 с.

Страутман Ф. И. Птицы западных областей УССР. — Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1963а. — Том 1. — 169 с.

Страутман Ф. И. Птицы западных областей УССР. — Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1963б. — Том 2. — 182 с.

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. — Київ–Львів, 2002. — 2-е вид. — 44 с. [pdf 153 kb]

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України (польовий визначник). — Київ: УТОП, 2002. — 414 с.

Червона книга України. Тваринний свiт. — Київ: Укр. енцикл. — 1994. — 464 с.


сторінку започатковано: 1 січня 2004 р. (Ігор Загороднюк та Юлія Зізда),
Сторінку поновлено 22.07.2010.