Зоологічний музей ДВНЗ УжНУ

про музейновинидіяльністьколекціїспівробітникиекскурсіїзаконодавство

Публікації

 

 

 

  

форум

фотогалереябібліотекакорисні посиланняцікавестатут музеюкарта

 

2007

Бокотей О. М. Луговой А. Е. О согласовании и совместном проведении базовых мониторинговых наблюдений в трилатеральном (польско-словацко-украинском) Биосферном Резервате «Восточные Карпаты» // Екологічний Вісник. – Київ, 2007. – V. 39. – № 5. – С. 10-11.

Bokotey O. M., Luhovoy A. E., Bilanych M. M., Kopach V. O. On methods of organizing ukrainian – slovak – polish unified monitoring in the International Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” // Landscape architecture and regional planning as basic factor for protection of native species – European strategy for soil protection, bioversity convention, climate change convention, and natura 2000. Poland, Tuchno, 2007. –P. 32-41.

Луговой О. А. Роль зоомузеев в деле повышения природоохранных знаний охотников (на примере Зоомузея УжНУ). // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007 р., том II, Житомир. 2007. − с. 258-259.

 

2008

Bokotey O. M., Kopach V. O., Luhovoy А. E. Organizacja najprostszych zunifikowanych obserwacji monitoringowych w Międzynarodowym (trójstronnym) Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” // Rochniki Biesczadszkie, 2008.–Tom 16, Р. 429-432.

Bokotey O. M., Luhovoy A. E., Kopach V. O. Approaching the problem of biodiversity preservation in the nature – ukrainian point of view // International conference “Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the UN Climate Change Convention and the UN Convention on Biological Diversity” and – VII international students’ workshop on landscape architecture and regional planning: “Ecological, economical and cultural methods of evaluation and assessment of landscape – practical aspects”. – Poland, Tuczno, 2008. – P. 69-73.

Бокотей О. М. Луговой А. Е. Луговой О. А. О региональном подходе к «Летописи Природы» // Заповідна справа в Україні. 2008. – Т. 14. – вип. 2 – С. 34-36.

Бокотей О. М. Луговой А. Е. Кризис духовности и проблемы окружающей среды // Природне середовище України і духовність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-10 жовтня, 2008. – С. 182-184.

Бокотей О. М. Луговой А. Е. Луговой О. А. Зоомузей Ужгородского университета как учебная база подготовки разнопрофильных специалистов // Сучасний музей, наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях, 15 травня 2008 – С. 166-172.

Луговой О. О. Про необхідність нової інвентаризації земноводних (Amphibia) карпатського біосферного заповідника, як складової моніторингу фауни регіону // зб. «Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан’європейської екологічної мережі», Мат-ли. Міжнародної науково-практичної конференції, Рахів, 2008. − С.252-253.

 

2009

Bokotey A, Pop S, Lugovoy A. The mountainous water storage reservoirs of the Carpathians  the hati” – need reconstruction // An International Scientific Conference “Ecological days”, Stará Lesná, 20-22. September 2009. – P. 54.

Бокотей О. М. Робочі контакти Зоологічного музею УжНУ з Ужанським НПП і МБР «Східні Карпати». Міжнародна науково-практична конференція присвячена 20-ти річчю створення НПП „Синевир”, с. Синевир, 1-3 жовтня 2009 р., Синевир, 2009. – С. 148.

Бокотей О. М., Луговой О. Є. Роль работников низового звена службы охраны заповедников в сборе первичных наблюдений по программе Летопись Природы // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, м.Сарни, 11-13 червня 2009.-С. 67-69.

Бокотей О. М., Луговой О. Є. Зоомузей Ужгородського національного університету – працівникам лісового господарства та заповідників Карпатського регіону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича музеологія: теорія та практика", 17–18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – С. 59–60.

Бокотей О. М., Луговой О. О. Роль зоологічних музеїв у багатоплановій палітрі екологічної освіти населення. Міжнародна науково-практична конференція „Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій. смт. Великий Березний, 23-25 вересня 2009 року.

Луговой О. О., Крон А. А. Орнітофауна Закарпаття в експозиції Зоологічного музею Ужгородського національного університету // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 61–62.

Луговой А. Е., Бокотей О. М., Луговой О. А., Біланич М. М., Бедей О. М. Спостереження природних явищ у Східних Карпатах. Науково-популярний порадник для працівників лісової охорони заповідників та національних природних парків. Вид-во “Приватна друкарня Романа Повча”, Ужгород, 2009. – 136 с.

Біланич М. Іштван Лаудон – видатний ужгородський педагог, науковець і натураліст. // Фест. – № 29 (681). – 23-29 липня 2009. – С. 5. 

 

2010

 

Bokotey A. M., Luhovoy O. О., Mariychuk R. T. About the desirability of restoring extinct and rare endangered animal species of Transcarpathian region of Ukraine \\ Tuczno, 2010.

Suprunenko O. V., Bokotey A. M. Are we ready for a sustainable retreat? International conference "Sustainable development – a real chance or fiction?" – Olomouc, 7-8 may 2010.

Bokotey а., Luhovoy О. Relevance of creating joint nature reserves with Transcarpathian Ukraine for conserving faunistic biodiversity of Pannonia // International conference «Natural and artificial ecosystems in the Somes – Cris – Mures – Tisa river basin», Romania, Arad, 7-8 May 2010 – p. 73.

Luhovoy Aleksey, Bokotey Aleksander. Optimization of nature monitoring in protected areas of the Carpathians (based on the experience of involving ordinary employees of protected areas’ forest service in performing nature monitoring in Ukraine) / by the editor Matlovic Rene. // «Karpats’ka vezha», Uzhhorod, 2010. – 132 p.

Бокотей О. М., Луговой О. О. Участь Зоомузею Ужгородського національного університету (УжНУ) у налагодженні зусиль по координації співробітництва в Міжнародному Біосферному резерваті «Східні Карпати» // Природно-Заповідний фонд України, минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів). Тернопіль, 2010. – С. 33-35.

Бокотей О. М. Луговой А. Е. Значення Східних Карпат в збереженні фауністичного різноманіття Західної Європи та шляхи вдосконалення охорони тварин згаданого регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи», 8-10 вересня 2010 року, м. Ужгород – с. 288-291.

Луговой А. Е. Бокотей А. М. О правомочности выражения «екологическая катастрофа» и нетрадиционном взгляде на роль антропогенного воздействия на природу. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння», 10-13 лютого, 2010 – С. 78-86.

Луговой А. Е., Бокотей А. Н., Луговой О. А. Оптимизация учёта и сбережения зоологических коллекций в музеях страны // Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 2010.

Луговой О. А. Млекопитающие Красной книги Украины в коллекциях Зоологического музея Ужгородского национального университета // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 261-262.

Луговой О. А. Коллекция хищных птиц и сов А. А. Грабара в Зоомузее Ужгородского национального университета // Орнитология в Северной Евразии. Мат. ХШ Международной орнитологической конф. Сев. Евразии (г. Оренбург, 30 апр-6 мая 2010 г.) – Оренбург: Из-во Оренбургского гос. пед. ун-та, 2010. – С. 195.

Луговой О. А. Представительство закарпатской краевой фауны в экспозиции птиц Зоологического музея Ужгородского национального университета //Troglodytes. Праці, Західноукраїнського орнітологічного товариства, вип. 1, Львів, 2010. С. 42 – 43.

Біланич М. М. Палеоботанічні зразки в фондовій колекції Закарпатського краєзнавчого музею // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Вип ІХ-Х. – 2010. – С. 116-119.

Біланич М. М., Бучмей О. М. Свято «Птахи – наші друзі» в Закарпатському краєзнавчому музеї // Срібна Земля. – №8 (754). – 16 квітня 2010. – С. 15.

Біланич М. М., Делеган М. В., Рішко А. А. Натуралістичні дослідження доктора Іштвана Лаудона // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргітая (16-18 вересня 2010 р., м. Мукачево-Берегово, Україна). – Ужгород: Карпати, 2010. – 240 с.

 

2011

Luhowoj Oleg, Bokotej Aleksander. Znaczenie oraz perspektywy popularyzacji zbioru ptaków drapieżnych i sów (Falconiformes et Strigiformes) Aleksandra Hrabara, znajdującego się w posiadaniu Muzeum zoologicznego Użhorodzkiego uniwersytetu narodowego (Ukraina) // Materiali zjazdu ornitologów PolskiPołudniowo-Wschodniej, Kraków, 26 – 27. XI. 2011 r. 

Бокотей Олександр, Луговой Олег, Луговой Олексій. Современное потепление климата и тенденции ожидаемых изменений лесной фауны в Восточных Карпатах // X international students workshop on landscape architecture and regional planning. – Poland, Tuczno, 2011.

 

2012

Біланич М. М. Елементи екологічного виховання на сторінках журналу «Наш родный край» 1922-1938 рр. // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. Вип. ХІІ. – 2012. –  С. 220-224.

Біланич Михайло. Весну зустрічали у краєзнавчому музеї //Срібна Земля-Фест. – 20-26 квітня, 2012 р. – № 17.  – С. 2.

Біланич М. М. Палеонтологічна колекція хребетних у Закарпатському краєзнавчому музеї // Сучасні аспекти природничої музеолoгії: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – С. 79-80.

Зізда Ю., Крон А., Маркович М. Огляд зимових знахідок кажанів-мігрантів у м. Ужгород // Тераофауна заповідних територій та збереження ссавців: збірник наукових праць / Упорядники: І. Загородню та З. Селюніна. – Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. – С. 21.

Зізда Ю., Крон А., Маркович М. Тимчасова жива колекція вечірниці рудої (Nyctalus noctula) як метод збереження популяції  // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012р, Київ - Канів. – Київ, 2012. – 88-89 с.

Изменение климата: в центре внимания глобальной, общечеловеческой и экологической справедливости. Мнение экспертов относительно глобального изменения климата. Перевод с немецкого. Ужгород: Изд. «Карпатская Вежа», 2012. – 79 с., (укладач Бокотей О. М.).

Інтерв’ю «Іштван Лаудон і його сад» (журналіст Тетяна Літераті) для газети Старий Замок, № 37 (1123). 24-29 серпня, 2012 р. – С. 14. (Біланич М.М.)

Луговой. О. А. Роль зоомузея Ужгородского национального университета в формировании экологического сознания // Сучасні аспекти природничої музеології. Мат. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2012, с. 131-132.

 

lucanus.org.ua

terioshkola.org.ua

Наша адреса:
Зоологічний музей, ДВНЗ "Ужгородський національний університет",  
вул. Волошина, 54.
м. Ужгород, 88000.

Тел. роб. 66-61-50.
Електронна адреса: julcha@ua.fm.

автор та ведуча сайту: Юлія Зізда

вгору