EES-site

Мателешко Олександр Юрійович

english version


Olexandr Mateleshko

<< повернутися

Наукові інтереси
Фауна та екологія твердокрилих Українських Карпат.

Кваліфікаційні праці
Дисертація кандидата біологічних наук "Водні твердокрилі (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae) Українських Карпат". Київ, Інститут зоології НАН України, 27.03.1998. Керівники: докт. біол. наук Бровдій Василь Михайлович, канд. біол. наук, доц. Рошко Володимир Гаврилович.

Поточна робота:
Доцент Кафедри ентомології Ужгородського національного університету.

Адреса робоча
Кафедра ентомології УжНУ,
вул. Волошина, 32, м. Ужгород, 88000.
Phone: (+38-03122)-3.71.92.
E-mail:kafentom@univ.uzhgorod.ua

Наукові праці
Автор біля 30 публікацій, присвячених дослідженям фауни та екології твердокрилих Українських Карпат. Повний список праць наводиться нижче.Список публікацій О. Ю. мателешка

1. Даниленко Г. Г., Мателешко О. Ю., Понін І. Я. До вивчення карабідофауни хребта Чорногори // IV з`їзд УЕТ. Тез. доп. - Харків, 1992. - с. 52-53.

2. Луговой А. Е., Боднар В. В., Геревич А. В. Грицак В. М., Кузьма В. Ю., Мателешко А. Ю., Мателешко Ю. І., Олексик Т. Х., Покритюк В. Л., Покритюк Л. Л., Потиш Л. А. Гнездовая фауна птиц течения р. Уж // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона (Ужгород, 13 - 16 вересня 1993 р.). Матеріали. - Ужгород, 1993. - с. 122-125.

3. Мателешко М. Ф., Мателешко О. Ю. Сучасний стан водної колеоптерофауни Закарпаття та питання охорони // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона (Ужгород, 13 - 16 вересня 1993 р.). Матеріали. - Ужгород, 1993. - с. 208-209.

4. Мателешко О. Ю. Про деякі біологічні особливості плавунця Agabus bipustulatus L. (Coleoptera, Dytiscidae) у Закарпатській області // Тези допов. 49-ї наук. конф. біол. фак. УжДУ. Серія біол. - Ужгород, 1995. - с. 58.

5. Мателешко О. Ю. Плавунці (Coleoptera, Dytiscidae) басейну р. Уж Закарпатської області // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 2. - Ужгород, 1995. - с. 121-122.

6. Мателешко О. Ю. До вивчення фауни водних твердокрилих Закарпаття // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 3. - Ужгород, 1996. - с. 40-41.

7. Мателешко А. Ю. Экологические особенности вертикального распространения плавунцов (Coleoptera, Dytiscidae) Украинских Карпат // Экология и охрана окружающей среды. Тезисы докладов 3-й Международной и 6-й Всероссийской научно-практической конференции. - Владимир, 1996. - с. 246-247.

8. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Insecta, Coleoptera) меліоративних каналів Закарпатської області // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 4. - Ужгород, 1997. - с. 116-117.

9. Мателешко О. Ю. Зміни видового складу водних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) Українських Карпат // Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології (Ужгород, 13 - 16 травня 1997 р.). Матеріали міжнародного регіонального семінару.- Ужгород, 1997.- с. 258-262.

10. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae) Українських Карпат: Автореф. дис. вч. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Ін-т зоології НАН України.- Київ, 1998. - 24 с.

11. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Coleoptera) хребта Чорногори (Українські Карпати) // Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 550-річчю м. Рахова (Рахів, 25-27 вересня 1997р.).- Рахів, 1997.- с. 124-126.

12. Різун В. Б., Мателешко О. Ю. Parophonus mendax (Rossi, 1790) (Coleoptera, Carabidae) - новий вид для фауни України // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. - Львів, 1997. - Т. 13. - С. 68.

13. Мателешко О. Ю. Зоогеографічний аналіз водних жуків (Coleoptera) Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 5. - Ужгород, 1998.- с. 141-142.

14. Мателешко О. Ю. Роль твердокрилих (Coleoptera) у водних екосистемах та практичній діяльності людини в умовах Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 6. - Ужгород, 1999.- с. 147-150.

15. Мателешко О. Ю. Екоугруповання твердокрилих комах (Coleoptera) водних і навколоводних біотопів Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 7. - Ужгород, 2000. - С. 95-97.

16. Мателешко О. Ю. Вплив антропічного фактора на розподіл твердокрилих (Coleoptera) у водних і навколоводних екосистемах Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 8. - Ужгород, 2000. - C. 92-95.

17. Луговой О. Є., Мателешко О. Ю., Попов С. Г., Сивохоп Я. М. Фауністична різноманітність // в кн.: Ужанський національний природний парк (під ред. В.В. Крічфалушій). - Ужгород, 2001. - С. 38-62.

18. Мателешко О. Ю. Екоугруповання твердокрилих (Coleoptera) ботанічної пам`ятки природи "Тепла яма" // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали міжнародної конференції (14-18 жовтня 2002 р.). - Рахів, 2002. - т. II - С. 382-385.

19. Мателешко О. Ю. Нові для Українських Карпат і Закарпатської низовини види плавунців (Coleoptera, Dytiscidae) // Наукові записки Державного природознавчого музею. - Львів, 2002. - 17 . - С.121-128 .

20. Мателешко О. Ю. Твердокрилі (Coleoptera) сфагнових боліт Українських Карпат // Наук. вісник УжНУ. Серія біол. № 13. - Ужгород, 2003. - С. 66-68.

21. Мателешко О. Ю. Жуки-ризодіди (Coleoptera, Rhysodidae) Українських Карпат // IV з`їзд УЕТ. Тез. доп. - Біла Церква, 2003. - С. 68-69.

22. Mateleshko O. Coleopterans (Insecta, Coleoptera) as a component of the virgin forest ecosystems of the Ukrainian Carpathians // Natural Forests in the Temparate Zone of Europe - Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, October 13-17, 2003. - Birmensdorf - Rakhiv, 2003. - P. 92.

23. Мателешко О.Ю. Твердокрилі (Insecta, Cоleoptera) як компонент пралісових екосистем Українських Карпат // Природні ліси в помірній зоні Європи - цінності та використання. міжнародна конференція в Мукачеві, Закарпаття, Україна. 13-17 жовтня 2003. - Бірменсдорф - Рахів, 2003. - С. 93.

24. Мателешко О. Ю. Нові і рідкісні для фауни України види водних твердокрилих (Coleoptera: Hydraenidae, Elmidae) з Українських Карпат і Закарпатської низовини // Наук. вісник УжНУ. Серія біол. № 14. - Ужгород, 2004. - С. 157-161.Методички

1. Мателешко О. Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи із спецпрактикуму з ентомології для студентів VI-го курсу біологічного факультету (ряди Ephemeroptera і Odonata). -Ужгород: вид-во УжДУ. -1999. -19 с.

2. Мателешко О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних занять із спецкурсу "Екологія комах" для студентів VI-го курсу біологічного факультету. -Ужгород: вид-во УжНУ. -2000. -41 с.

3. Мателешко О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт із лісової ентомології для студентів IV-го курсу заочного відділення біологічного факультету. -Ужгород: вид-во УжНУ. -2001. -68 с.

4. Мателешко О. Ю. Методичні вказівки до семінарських занять і завдань самостійної роботи із "Ландшафтної екології". - Ужгород: вид-во УжНУ. - 2002. - 12 с.

5. Мателешко О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних занять і завдань самостійної роботи із Великого практикуму по спеціальності "Ентомологія" -Ужгород: вид-во УжНУ. -2002. - 39 с.


вгору

сторінку започатковано: 4 вересня 2005 р., поновлено 5 вересня 2005 р.