українська версія  english version EES

Арпад Крон<< повернутися


Наукові інтереси
Здослідження впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на тваринні організми.

Кваліфікаційні праці
Диплом спеціаліста за темою "Дослідження впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на тваринні організми". Керівник: В. Г. Рошко

Поточна робота
З 2006 р є здобувачем кафедри ботаніки .біологічного факультету УжНУ. Керівником дисертаційної роботи є: к.б.н. доц. зав. кафедри ентомології та збереження біорізноманіття – Рошко Володимир Гаврилович


Адреса
Зоологічний музей, Ужгородський національний університет,
вул. Волошина, 54, Ужгород,88000, Україна. E-mail: akron@bigmir.net

Конференції та семінари:

  • Активно приймав участь на підсумкових студентських наукових конференціях біологічного факультету УжНУ (Ужгород, 14.04.2005, 18.04.2006 рр.);
  • на міжнародній науковій конференції “V International students’ workshop on landscape architecture and regional planning”, яка відбулася 29.04. – 03.05.2006 року в м. Тучно, Польща.
  • Нагороджений грамотою “за активну участь у науково-дослідній роботі на студентській науковій конференції УжНУ” та сертифікатом на “V International students’ workshop on landscape architecture and regional planning titled”.
  • Приймав участь: «на Ужгородських ентомологічних читаннях – 2006 (Ужгород, Україна) та 61-й підсумковій науковій конференції професорсь-викладацького складу біологічного факультету, присвяченої 300 річчю з дня народження Карла Ліннея (2007).

Публікації

  • Крон А.А., Рошко В.Г. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач на живі організми в умовах урболандшафту //Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Біологія, №17. – Ужгород, 2005. – с. 64 – 66.
  • Волошин О.І., Крон А.А., Рошко В.Г. Загальний характер впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на членистоногих тварин // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Біологія, №19. – Ужгород, 2006. – с. 207 – 210..
  • Рошко В.Г., Симочко Л. Ю., Волошин О.І., Крон А.А. Влияние электромагнитного поля на функционирования разных эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов // Экотоксикология: современные биоаналитические системы, методы и технологии. – Пущино – Тула, 2006. – с. 127.
  • Симочко Л.Ю., Крон А.А., Рошко В.Г. Вплив електромагнітного поля на біологчну активність грунту // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність Матеріали Міжнарадної науково-практичної конференції – К.: Наук. світ, 2007. – с. 63 – 64.

сторінку започатковано: 28 жовтня 2008 р.