українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ РАКОПОДІБНИХ КАРПАТШирокопалий рак - Astacus astacus (photo Johnny Jensen)

<< повернутися

Ракоподібні (Crustacea)

Ракоподібні — єдиний клас зябродишних членистоногих (підтип Branchiata). Обіймає близько 20 тис. видів. Населяють всі типи водойм, а деякі раки-пустельники та мокриці ведуть суходільний спосіб життя. Є паразитичні форми. Морський планктон на 90% складають ракоподібні. Розміри тіла від часток мм до 80 см.

Тіло вкрите хітиновим панцером і поділяється на 3 відділи: голова, груди і черевце. Голова складена з 4-х сегментів і головної лопаті; на кожному сегменті по парі кінцівок. На задньому сегменті голови часто формується карапакс, що охоплює весь грудний відділ. Кількість сегментів голови і черевця змінна. Органи дихання — зябра (у дрібних форм відсутні). Більшість видів роздільностатеві. Розвиток звичайно з метаморфозом.Включають 5 підкласів:
зяброногі (Branchiopoda), цефалокариди (Cephalocarida), максилоподи (щелепоногі, Maxillopoda), черепашкові (Ostracoda), вищі раки (Malacostraca).

Єдиним представником Ракоподібних в Карпатах, який занесений до "Червоної книги України" є рак широкопалий, опис якого наведено окремою сторінкою.


Вид (укр.)

Вид (лат.)

Категорія

Поширення


Шарокопалий рак

Astacus astacus

3 категорія

Європа.Бібліографія

Федоренко А. П. Охорона рідкісних видів фауни. — Київ, 1985. — 63 с.
Щербак М. М. (ред.).
Червона книга України. Тваринний свiт. — Київ: Укр. енциклопедія — 1994. — 464 с.
info@russkieraki.ru


сторінку поновлено: 22.06.2010 р. (Ігор Загороднюк)