EES-site

СПИСОК РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ТВАРИН КАРПАТ


<< повернутися

Ця сторінка вміщує перелік видів дикої фауни, що мешкають в регіоні Українських Карпат та внесені до одного з діючих "червоних списків" або рекомендуються до таких списків. Загалом таких видів є близько 100, і більшість з них внесена до Червоної книги України та (або) до 2-3 додатків до Бернської Конвенції. Це так звані "червонокнижні" та "бернські" види. Тут перелічено ті види, про які наведено довідки у відповідних розділах сайту.

Використано такі позначення: ЧКУ — Червона книга України (друге видання, 1994 р.), БК — Бернська конвенція (Конвенція про охорону видів дикої флори і фауни та середовищ їх існування в Європі). Цифри біля кодів червоних списків: ЧКУ — категорія охорони (таких 5, вища "1"), БК — список охорони (вищий "2"). Категорії, наведені у дужках, вказані для видів, рекомендованих для наступних уточнень червоних списків. Для птахів та членистоногих "бернський" статус вказано лише для видів з Червоної книги України.

Розподіл числа раритетних видів за класами та охоронними категоріями ЧКУ такий:


Клас

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

Разом


Ракоподібні (Crustacea)

1

 

1

Багатоніжки (Myriapoda)

1

 

1

Комахи (Insecta)

1

17

6

1

 

25

Круглороті (Cyclostomata)

2

 

2

Променепері риби (Actinopterygies)

10

1

 

11

Земноводні (Amphibia)

4

1

 

5

Плазуни лускаті (Reptilia)

2

 

2

Птахи (Aves)

1

5

4

6

 

16

Ссавці (Mammalia)

1

7

12

2

1

 

23


Разом за категоріями

3

48

24

10

1

86


Повний список видів раритетної частини фауни, впорядкований за абеткою, такий:


Вид (латина та українська назва)

Клас, ряд

Категорія 

 

Abramis sapa – білоочка, сопа

риби, коропоподібні

БК3

Acipenser ruthenus – стерлядь

риби, осетроподібні

ЧКУ2, БК3

Aegolius funereus – сич волохатий

птахи, совоподібні

ЧКУ4, БК2

Alburnoides bipunctatus – бистрянка

риби, коропоподібні

БК3

Alburnus albidus – уклейка

риби, коропоподібні

БК3

Alces alces – лось європейський

ссавці, ратичні

БК3

Aquila pomarina – підорлик малий

птахи, соколоподібні

ЧКУ3, БК2

Aquila chrysaetos – орел беркут

птахи, соколоподібні

ЧКУ3, БК2

Aquila pomarina – підорлик малий

птахи, соколоподібні

ЧКУ3, БК2

Arvicola scherman – нориця гірська

ссавці, мишоподібні

ЧКУ3

Aspius aspius – жерех

риби, коропоподібні

БК3

Astacus astacus– рак широкопалий

ракоподібні, вищі раки

ЧКУ2

Barbastella barbastellus – шиpоковух євpоп.

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Bison bonasus – бізон європейський

ссавці, ратичні

ЧКУ5, БК3

Bombina bombina – кумка звичайна

земноводні, жабоподібні

БК2

Bombina variegata – кумка гірська

земноводні, жабоподібні

БК2

Bubo bubo – пугач

птахи, совоподібні

ЧКУ2, БК2

Bufo calamita – ропуха очеретяна

земноводні, жабоподібні

ЧКУ2, БК2

Bufo viridis – ропуха зелена

земноводні, жабоподібні

БК2

Canis lupus – [собака]-вовк

ссавці, хижаки

БК2

Capreolus capreolus – сарна європейська

ссавці, ратичні

БК3

Castor fiber – бобер європейський

ссавці, гризуни

БК2

Cervus elaphus – олень шляхетний

ссавці, ратичні

БК3

Chionomys nivalis - нориця снігова

ссавці, мишоподібні

ЧКУ3, БК3

Chondrostoma nasus – підуст звичайний

риби, оселедцеподібні

БК3

Ciconia nigra – лелека чоpний

птахи, лелекоподібні

ЧКУ2, БК2

Circaetus gallicus – змієїд

птахи, соколоподібні

ЧКУ3, БК2

Coronella austriaca – мідянка

плазуни, змії

ЧКУ2, БК2

Cricetus cricetus – хом'як звичайний

ссавці, гризуни

БК2

Crocidura leucodon – білозубка білочерева

ссавці, комахоїдні

БК3

Crocidura suaveolens – білозубка мала

ссавці, комахоїдні

БК3

Dryomys nitedula – вовчок лісовий

ссавці, гризуни

БК3

Elaphe longissima - полоз лісовий

плазуни, змії

ЧКУ2, БК3

Emis orbicularis - черепаха болотяна

плазуни, сухопутні черепахи

БК2

Eptesicus nilssonii – лилик пiвнiчний

ссавці, кажани

(ЧКУ), БК2

Eptesicus serotinus – лилик пiзнiй

ссавці, кажани

БК2

Erinaceus europaeus – їжак європейський

ссавці, комахоїдні

БК3

Eudontomyzon danfordi - мінога угорська

круглороті, міногоподібні

ЧКУ2

Eudontomyzon mariae - мінога українська

круглороті, міногоподібні

ЧКУ2

Falco peregrinus – сокiл сапсан

птахи, соколоподібні

ЧКУ2, БК2

Glaucidium passerinum – сичик гоpобець

птахи, совоподібні

ЧКУ4, БК2

Gobius kessleri - бичок-головач

риби, оселедцеподібні

БК3

Gobio uranoscopus - пічкур дунайський довговусий

риби, оселедцеподібні

ЧКУ2, БК3

Gymnocephalus schraetser - йорж смугастий

риби, окунеподібні

ЧКУ2

Hieraaetus pennatus – орел карлик

птахи, соколоподібні

ЧКУ1, БК2

Hucho hucho hucho - лосось дунайський

риби, лососеподібні

ЧКУ2, БК3

Hyla arborea - квакша звичайна

земноводні, жабоподібні

БК2

Lacerta agilis - ящірка прудка

плазуни, ящіркові

БК2

Lacerta viridis - ящірка зелена

плазуни, ящіркові

БК2

Lanius excubitor – соpокопуд сipий

птахи, горобцеподібні

ЧКУ4, БК2

Lepus europaeus – заєць сірий

ссавці, гризуни

БК3

Leucaspius delineatus - верхівка

риби, коропоподібні

БК3

Leuciscus souffia agassizi - ялець-андруга закарпатський

риби, оселедцеподібні

ЧКУ2, БК3

Leuconoe dasycneme – нiчниця ставкова

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Leuconoe daubentonii – нiчниця водяна

ссавці, кажани

БК2

Lutra lutra – видра річкова

ссавці, хижаки

ЧКУ2, БК2

Lynx [Felis] lynx – рись звичайна

ссавці, хижаки

ЧКУ2, БК3

Marmota marmota – сурок гірський

ссавці, гризуни

БК3

Martes martes – куна лісова

ссавці, хижаки

БК3

Martes foina – куна кам'яна

ссавці, хижаки

БК3

Meles meles – боpсук європейський

ссавці, хижаки

ЧКУ2, БК3

Microtus oeconomus – нориця сибірська

ссавці, гризуни

БК3

Miniopterus scheibersii – довгокpил звич.

ссавці, кажани

ЧКУ2, БК2

Misgurnus fossilis - в'юн

риби, коропоподібні

БК3

Monticola saxatilis – скеляр строкатий

птахи, горобцеподібні

ЧКУ4, БК2

Muscardinus avellanarius – вовчок горішковий

ссавці, гризуни

БК3

Mustela erminea – [тхір]-гоpностай

ссавці, хижаки

ЧКУ4, БК3

Mustela lutreola – ноpка євpопейська

ссавці, хижаки

ЧКУ2, БК2

Mustela nivalis – [тхір]-ласка

ссавці, хижаки

БК3

Mustela [Putorius] putorius – тхір чорний

ссавці, хижаки

БК3

Myotis blythii – нiчниця гостровуха

ссавці, кажани

БК2

Myotis myotis – нiчниця велика

ссавці, кажани

БК2

Myotis bechsteini – нiчниця довговуха

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Myotis nattereri – нiчниця війчаста

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Myotis emarginatus – нiчниця тpиколipна

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Myotis brandti – нiчниця північна

ссавці, кажани

БК2

Myotis mystacinus – нiчниця вусата

ссавці, кажани

БК2

Myoxus glis – вовчок сірий

ссавці, гризуни

БК3

Natrix tessellata - вуж водяний

плазуни, змії

БК2

Neomys fodiens – рясоніжка велика

ссавці, комахоїдні

БК3

Neomys anomalus – рясонiжка мала

ссавці, комахоїдні

ЧКУ3, БК3

Nyctalus noctula – вечipниця дозiрна

ссавці, кажани

БК2

Nyctalus leisleri – вечipниця мала

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Perla maxima – веснянка велика

комахи, веснянки

ЧКУ2

Pelecus cultratus - чехонь

риби, коропоподібні

БК3

Pelobates fuscus - ропавка звичайна

земноводні, жабоподібні

БК2

Pipistrellus kuhlii – нетопиp білосмугий

ссавці, кажани

ЧКУ3, БК2

Pipistrellus nathusii – нетопиp лісовий

ссавці, кажани

БК2

Pipistrellus pipistrellus – нетопиp карликовий

ссавці, кажани

БК3

Plecotus auritus – вухань звичайний

ссавці, кажани

БК2

Plecotus austriacus – вухань австрiйський

ссавці, кажани

БК2

Porphyrophora poloniсa – кошеніль польська

комахи, рівнокрилі

ЧКУ4

Prunella collaris – тинiвка альпiйська

птахи, горобцеподібні

ЧКУ4, БК2

Rana arvalis - жаба гостроморда

земноводні, жабоподібні

БК2

Rana dalmatina - жаба прудка

земноводні, жабоподібні

ЧКУ3, БК2

Regulus ingicapillus – золотомушка чеpвоночуба

птахи, горобцеподібні

ЧКУ4, БК2

Rhinolophus hipposideros – пiдковонiс малий

ссавці, кажани

ЧКУ2, БК2

Rhinolophus ferrumequinum – пiдковонiс великий

ссавці, кажани

ЧКУ2, БК2

Rhodeus sericeus - горчак звичайний

риби, коропоподібні

БК3

Rupicapra rupicapra – скельниця звичайна

ссавці, ратичні

БК3

Rutilus frisii - вирезуб

риби, коропоподібні

ЧКУ2, БК3

Salamandra salamandra - саламандра плямиста

земноводні, саламандроподібні

ЧКУ2

Sciurus vulgaris – вивірка звичайна

ссавці, гризуни

БК3

Scutigera coleoptrata – мухоловка звичайна

багатоніжки

ЧКУ2

Sicista betulina – мишівка лісова

ссавці, гризуни

(ЧКУ), БК2

Silurus glanis - Сом звичайний

риби, сомоподібні

БК3

Sorex alpinus – мiдиця альпiйська

ссавці, комахоїдні

ЧКУ4, БК3

Sorex araneus – мідиця звичайна

ссавці, комахоїдні

БК3

Sorex minutus – мідиця мала

ссавці, комахоїдні

БК3

Spalax graecus – слiпак буковинський

ссавці, гризуни

ЧКУ3, БК2

Spalax zemni – слiпак подiльський

ссавці, гризуни

ЧКУ3

Spermophilus citellus – ховpах євpопейський

ссавці, гризуни

ЧКУ1, БК2

Spermophilus suslicus – ховрах крапчастий

ссавці, гризуни

(ЧКУ), БК2

Strix uralensis – сова довгохвоста

птахи, совоподібні

ЧКУ4, БК2

Sus scrofa – кабан звичайний

ссавці, ратичні

БК3

Terricola tatricus – нориця татранська

ссавці, мишоподібні

(ЧКУ), БК2

Tetrao urogallus – глушець

птахи, куроподібні

ЧКУ2, БК2

Thimalus thimalus – харіус європейський

риби, лососеподібні

ЧКУ2, БК3

Triturus alpestris – тритон альпійський

земноводні, саламандроподібні

ЧКУ2

Triturus cristatus – тритон гребенястий

земноводні, саламандроподібні

БК2

Triturus dobrogicus – тритон дунайський

земноводні, саламандроподібні

БК2

Triturus montandoni – тритон карпатський

земноводні, саламандроподібні

ЧКУ2, БК2

Tyto alba – сипуха

птахи, совоподібні

ЧКУ2, БК2

Umbra krameri – умбра

риби, лососеподібні

ЧКУ2, БК2

Ursus arctos – ведмідь бурий

ссавці, хижаки

БК2

Vespertilio murinus – лилик двоколiрний

ссавці, кажани

БК2

Zingel streber streber - чоп малий

риби, окунеподібні

ЧКУ2, БК2

Zingel zingel zingel - чоп великий

риби, окунеподібні

ЧКУ2, БК2


N.B. Варто пам'ятати, що список видів, що знаходяться під охороною, постійно змінюється, і ці зміни відбуваються виключно в бік його розширення. Найближчим часом починається формування нового списку рідкісних і вразливих видів, і кожна пропозиція має бути розглянута вчасно Національною комісією з питань ведення Червоної книги України. Серед доповнень, що очікуються, є чимало видів, що визнані рідкісними і вразливими в Європі та загалом у світі, проте дотепер не були включені до Червоної книги України. Суперечки щодо доцільності включення європейських "червоних" видів (у тому числі "бернських" видів), що зустрічаються на теренах України, до нового видання ЧКУ тривають.


сторінку започатковано: 14 листопада 2003 р., поновлено 8.01.2004.
ведучі сторінки: Ігор Загороднюк (ссавці, птахи, текст) та Федір Куртяк (круглороті, риби, земноводні, плазуни)