EES-site

РАРИТЕТНІ ВИДИ КОМАХ КАРПАТ

  українська версія  english versionВусач альпійський - Rosalia alpina

<< повернутися


Комахи

Комахи — самий чисельний клас у всьому тваринному світі. Науці на даний час відомо близько 1 мільйона видів комах, причому щорічно описується від 3 до 10 тисяч нових видів.

Ці організми прекрасно пристосовані до життя в наземно-повітряному середовищі. Серед усіх безхребетних тільки комахи мають крила. Переважна кількість видів тварин, які населяють Карпати, відноситься до класу Комах (Insecta): тут їх мешкає близько 15 тисяч видів.

Список раритетної ентомофауни

У наведеній далі таблиці використано загальновживані позначення охоронного статусу згідно із системою категорій, прийнятою у "Червоній книзі України" (1994):

I категорія — зникаючі види
II — вразливі види
III — рідкісні види
IV — невизначені і недостатньо відомі види
V — відновлені види

Хоча вона занесена до ЧКУ, але не написано що вона не спостерігалася на Закарпатті, один екземпляр був знайдений нами у м.Тячеві, Закарпатської області.

Сатурнія мала — Eudia pavonia


Список Комах занесених до Червоної книги України.


Вид (укр.)

Вид (лат.)

Категорія

Поширення
Клас Комахи — Insecta


ряд Бабки — Odonata

Красуня - діва

Calopteryx virgo

III категорія

Правобережна Україна. Пн. Африка, Азія.


ряд Веснянки — Plecoptera

Веснянка велика

Perla maxima

II категорія

Українські Карпати.


ряд Рівнокрилі — Homoptera

Кошеніль польська

Porphyrophora polonika

IV категорія

Україна, західна і східна Європа.


ряд Твердокрилі — Coleoptera

Красотіл пахучий

Calosoma sycophanta

II категорія

Вся територія України, південна Європа, північна Африка, Мала Азія, Іран та Закавказзі.

Пахучий стафілін

Ocypus olens

II категорія

Закарпаття і південь Криму.

Волохатий стафілін

Emus hirtus

III категорія

По всій території України, західна і східна Єропа, Кавказ, Закавказзя, Казахстан.

Рогач звичайний

Lucanus cervus

II категорія

Вся територія України

Вусач великий

Cerambyx cerdo cerdo

II категорія

Переважно Правобережна Україна,Середземномор'я, Європа.

Розалія альпійська

Rosalia alpina

III категорія

Кримські гори та Українські Карпати.

Вусач мускусний

Aromia moschata

III категорія

Вся територія України.

Ковалик сплощений

Neopristilophus depressus

III категорія

Правобережна Україна.


ряд Сітчастокрилі — Neuroptera

Аскалаф строкатий

Ascalaphus macaronius

II категорія

Південь Криму, Закарпаття.


ряд Лускокрилі — Lepidoptera

Махаон

Papillio machaon

II категорія

Вся територія України.

Подалірій

Iphiclides podalirius

II категорія

Вся територія України.

Поліксена

Zerynthia polixena

II категорія

Майже по всій території України.

Аполлон

Parnassius apollo

II категорія

Українські Карпати, Передкарпаття, Поділля, Полісся.

Мнемозина

Parnassius mnemosine

II категорія

Вся територія України, крім Криму

Стрічкарка тополева

Limenitis populi

II категорія

Переважно у зоні мішаних лісів та Українських Карпатах

Райдужниця велика

Apatura iris

II категорія

Українські Карпати, Передкарпаття, Житомирська, Вінницька та Київська області.

Ванесса чорно-руда

Nymphalis xanthomelas

III категорія

Майже вся Україна. Ареал охоплює Азію, Кавказ, Сх. і Пн. Європу.

Люцина

Hamearis lucina

II категорія

Зона мішаних лісів і лісостеп. Ареал охоплює Європу та Малу Азію.

Чорнушка манто

Erebia manto

III категорія

Українські Карпати. Европа.

Сінниця геро

Coenonympha hero

II категорія

Зона мішаних лісів. Євразія

Синявець мелеагр

Polyommatus daphnis

II категорія

Вся територія України. Європа, Азія, Закавказзя.

Мертва голова

Acherontia atropos

III категорія

Вся територія України. Ареал охоплює Пд. Європу, Кавказ, Малу й Зх. Азію, Пн. Африку.

Бражник скабіозовий

Hemaris tityus

III категорія

Вся територія України. Ареал охоплює Центр. і Пд. Європу, широку смугу Азії.

Бражник прозерпіна

Proserpinus proserpina

III категорія

Вся територія України. Ареал охоплює Центр. і Пд. Європу, широку смугу Азії, Казахстан.

Сатурнія мала

Eudia pavonia

III категорія

Майже вся територія України. Ареал охоплює лісову та лісостепову зони Євразії.

Сатурнія руда

Aglia tau

IV категорія

Майже вся територія України. Ареал охоплює лісову та лісостепову зони Євразії.

Совка сокиркова

Periphanes delphinii

I категорія

Вся територія України.

Пістрянка весела

Lygaena laeta

I категорія

Вся територія України.

Ведмедиця велика

Pericallia matronula

II категорія

В Українських Карпатах, на Поліссі та Поділлі. І в деяких інших східних областях.

Ведмедиця гера

Callimorpha quadripunctaria

II категорія

Вся територія України. Ареал охоплює Зх. Європу, Кавказ, Закавказзя.

Ведмедиця хазяйка

Callimorpha dominula

II категорія

Лісостепова зона.


ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera

Бластикотома папоротева

Blasticotoma filiceti

II категорія

Українські Карпати, Полісся. Ареал охоплює також Пн. і Центр. Європу, Азію.

Рогохвіст аугур

Urocerus augur

III категорія

Зустрічається на пн. заході Українських Карпат та на Пд. Львівської обл.

Коновія маркевича

Konowia markewitschi

I категорія

Закарпатська область.

Акантоліда жовтоголова

Acantholyda flaviceps

II категорія

Знайдена на Київському Поліссі та в Українських Карпатах.

Акантоліда сланцева

Acantholyda pumilionis

III категорія

Українські Карпати. Ареал охоплює Центр. та Сх. Європу.

Абія виблискуюча

Abia fulgens

II категорія

Українські Карпати. Ареал охоплює також локальні популяції в Альпах, Піренеях, Кавказ.

Абія блискуча

Abia fulgens

III категорія

Знайдено у Закарпатській, Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Тентредо схожий

Tenthredo propinqua

III категорія

Українські Карпати. Ареал охоплює Пд. - Сх. Європи і Малої Азії .

Сіобла бальзамінова

Siobla sturmi

III категорія

Українські Карпати та Полісся. Ареал охоплює Євразію, Китай, Японські острови.

Мегариса рогохвостова

Megarhyssa superba

III категорія

Закарпатська область.

Сколія - гігант

Scolia maculata

II категорія

На півдні України та Закарпатті.

Сколія степова

Scolia hirta

II категорія

Вся територія України.

Ксилокопа фіолетова

Xylocopa violaceae

II категорія

Закарпаття, Передкарпаття, Волинська, Київська, Луганська, Донецька, Одеська області. .

Ксилокопа звичайна

Xylocopa valga

II категорія

Закарпаття, Київське та Чернігівське Полісся. .

Джміль моховий

Bombus muscorum

II категорія

По всій території України за винятком Криму.

Махаон — Papilio machaon

Таким чином, комахи - сама велика група організмів з існуючих сьогодні на Землі.Жалібниця - Nymphalis antiopa


 

Бібліографія

Догель В. А. Зоология беспозвоночных. — Москва, 1981. — 606 с.

Загороднюк І. В. (ред.). Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 60 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІV).

Козлов М. А., Олигер И. М. Школьный атлас — определитель беспозвоночных. — Москва, 1991. — 207 с.

Осипенко Н. И. Насекомые — наши друзья и враги. — Львов, 1989. — 110 с.

Різун В. Б. Рідкісні і зникаючі види комах України в ентомологічних колекціях "Державного природознавчого музею". — Львів, 2000. — 71 с.

Федоренко А. П. Охорона рідкісних видів фауни. — Київ, 1985. — 63 с.

Щербак М. М. (ред.). Червона книга України. Тваринний свiт. — Київ: Укр. енциклопедія — 1994. — 464 с.


вверх

сторінку започатковано: 30 грудня 2003 р., поновлено 1.01.2004.
ведучий сторінки:
Максим Чумак