back


Науковий Вісник
Ужгородського університету

Серія Біологія, N 17

(матеріали ХІ Теріологічної школи та IV Ужгородських
ентомологічних читань. За ред. Ігоря Загороднюка)

 

Наведено тількі статті, що стосуються раритетної фауни Карпат та суміжних регіонів.
Статті розміщено за іменами авторів

 

Дикий І., Дика О. Живлення борсука (Meles meles L.) на території Західної України. С. 42–49 (pdf 150 kb)

Дулицький А. Про статус штучно створених об'єктів охорони природи. С. 82–85 (pdf 98 kb)

Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи. С. 5–27 (pdf 1170 kb)

Загороднюк І., Зізда Ю. Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (звіт про XI Теріологічну школу-семінар). С. 195–198 (pdf 129 kb)

Зайцева Г. Миші роду Sylvaemus у лісах Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область). С. 144–146 (pdf 197 kb)

Зізда Ю. Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України. С. 147–154 (pdf 549 kb)

Канарський Ю. Оцінка рівня еколого-біогеографічної спеціалізації угруповання денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) в лучних екосистемах Розточчя. С. 28–33 (pdf 120 kb)

Каштальян А. Оценка состояния природных популяций мелких млекопитающих на территориях с различной степенью средового и антропогенного воздействия. С. 50–63 (pdf 407 kb)

Крон А., Рошко В. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на живі організми в умовах урболандшафту. С. 64–66 (pdf 90 kb)

Мартинов В., Капелюх Я. Пластинчатовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) природного заповідника “Медобори”. С. 123–126 (pdf 118 kb)

Мателешко О. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) — міцетобіонти грибів з роду Pleurotus (Fr.) Kumm. Українських Карпат. С. 127–130 (pdf 110 kb)

Мірутенко В. Рідкісні твердокрилі з родини Malachidae у фауні Закарпаття. С. 131–135 (pdf 127 kb)

Різун В., Капелюх Я. Фауна жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Медобори". С. 136–143 (pdf 278 kb)

Стовбчатий В. Пам’яті Володимира Гдалієвича Доліна. С. 199–200 (pdf 270 kb)

Тищенко В., Матвєєв М., Бовтунова Ю. До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини. С. 173–183 (pdf 277 kb)

Черемних Н. Структурно-функціональні зміни угруповань дрібних ссавців у градієнті урбанізації. С. 34–38 (pdf 180 kb)

 

=== створено 5.08.2005 ===