EES-site

Шидловський Ігор Віталійович


Ігор Шидловський в лабораторії (в руках - синьохвістка)

  <<< повернутися

Чайка - улюблений об'єкт моїх досліджень

Наукові інтереси
Орнітологія, міграції птахів, музейна справа, фауна Полісся.

Кваліфікаційні праці
Дисертація кандидата біологічних наук "Чайка (Vanellus vanellus) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл". Київ, Інститут зоології НАН України, 21.04.2005.
Керівник: докт. біол. наук, проф. Царик Йосиф Володимирович.

Поточна робота
Завідувач Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка, керівник Західно-Української орнітологічної станції.

Адреса робоча
Зоологічний музей ЛНУ (кімната 313),
вул. Грушевського 4, м. Львів, 79005.
Phone: (+38-032)-296.45.48. E-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Інформація в Інтернеті
Відвідайте сайт зоологічного музею та сторінку польських колег про наш музей

Наукові праці
Автор біля 70 публікацій, присвячених дослідженям біології, екології та міграційного стану птахів Західного регіону України, а також фауні хребетних природозаповідного фонду України. Повний список праць наводиться нижче.Список публікацій І. В. Шидловського

1. Шидловський І. В. Біологія гніздування чайки на Волинському Поліссі // Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони / Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. - Луцьк, 1990. - С. 45-46.

2. Шидловський І. В. Зальоти жовтих і білих чапель у Волинській області // Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. - Луцьк, 1990. - С. 83.

3. Шидловский И. В., Горбань И. М. Заметки о сне белых и черных аистов // Аисты: распространение, экология, охрана / Мат-лы 1 и 2 Всесоюз. совещ. рабочей группы по аистам. - Минск, 1990. - С. 236-237.

4. Шидловський І. В. Перше спостереження рудохвостої кропив'янки на Україні // Беркут. Т.2. - Чернівці, 1993. - С. 53.

5. Gorban I., Shydlovsky I. Distribution of the Black Stork in Western Ukraine //1st International Black Stork Conservation and Ecology Symposium. 19-23 April 1993, Jurmala. - P. 40.

6. Стан вивченості куликів на заході України та перспективи // Інформ. мат-ли Зах. Відділ. УОТ та Львів. клубу орнітол. Вип. 6. - Дрогобич, 1994. - С. 38-40.

7. Шидловський І. В., Горбань І. М. До біології великого кульона на Шацькому Поозер'ї //Проблеми вивчення та охорони птахів /Мат-ли 6 наради орнітол. Зах. України, 1-3 лютого 1995 р., Чернівці-Дрогобич, 1995. - С. 138-139.

8. Шидловський І. В. Про діяльність робочої групи "AVOSETTA" у 1995 році // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ. Вип.7. - Дрогобич, 1995. - С. 37-38.

9. Шидловський І. В. Експедиція "Прип'ять-95"(б) // Інформ. мат-ли Зах відділ. УОТ. Вип.7. - Дрогобич, 1995. - С. 36-37.

10. Бучко В. В., Бокотей А. А., Скильский И. В., Годованец Б. И., Шидловкий И.В. К экологии серощекой поганки на западе Украины // Беркут. Т.4., Вип.1-2. - Чернівці, 1995. - С. 25-30.

11. Західноукраїнський орнітологічний щорічник "Troglodytes" - під ред. Химин М. В., Шидловський І. В., Горбань І. М. - Луцьк, 1995. - 50 с.

12. Шидловський І. В. Чайка як модельно-проблемний вид взаємовідносин людини з птахами // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м.Ніжин. - Київ, 1996. - С. 207-209.

13. Gorban I. M., Shydlovskiy S. V. The changes in dessemination and numbers of Charadriiformes in the Western Ukraine // International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council. Bird Numbers 1995., 25-30 September 1995, Parnu. Estonia. - P. 21.

14. Шидловський І. В., Прушинський М. С. Матеріали до вивчення видимої весняної міграції чайки на Волині // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м.Канів. - Чернівці, 1996. - С. 208-210.

15. Мартинюк І. Я., Шидловський І. В. Внутрішньопопуляційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м.Канів. - Чернівці, 1996. - С. 114-116.

16. Прушинський М. С., Шидловський І. В. До прольоту звичайного канюка на заході України // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м.Канів. - Чернівці, 1996. - С. 151-154.

17. Шидловський І. В., Горбань І. М., Матейчик В. І. Проліт малого лебедя в Шацькому національному парку // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м.Ніжин. - Київ, 1996. - С. 210-212.

18. Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информ. мат-лы РГК. №9. - Москва, 1996. - С. 8-9.

19. Шидловский И. В. Изученность куликов западной Украины и перспективы работ в регтоне // Информ. мат-лы РГК. №9. - Москва, 1996. - С. 14-15.

20. Шидловский И. В. Новые гнездящиеся птицы орнитологического стационара "Чолгини", Западная Украина // Русский орнитологич. журнал. Экспресс-выпуск, 5:5 - Москва, 1996. - С. 5.

21. Шидловський І. В. Що і чим кільцювати // Орішок. Інформ. мат-ли ЗВ УОТ. Вип.8. - Дрогобич, 1997. - С. 28-31.

22. Шидловський І. В. Експедиція "Прип'ять-96" // Орішок. Інформ. мат-ли ЗВ УОТ. Вип.8. - Дрогобич, 1997. - С. 33-34.

23. Шидловський І. В. Результати дворічної роботи пункту кільцювання птахів "AVOSETTA" // Орішок. Інформ. мат-ли ЗВ УОТ. Вип.8. - Дрогобич, 1997. - С. 34-35.

24. Черничко И. И., Корзюков А. И., Русев И. Т., Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информ. мат-лы РГК. №10. - Москва, 1997. - С. 7-8.

25. Шидловський І. В., Чорненька О. Б., Сребродольська Є. Б., Когут І. В., Пріяткіна Н. В., Гура П. І., Бучко В. В., Лисачук Т. І. Сучасний стан орнітофауни Чолгинського заказника та прилеглих територій // Заповідна справа в Україні. Т.4., Вип.1. - Чернівці, 1998. - С. 65-70.

26. Горбань І. М., Бокотей А. А., Пограничний В. О., Башта Т. В., Когут І. В., Соколов Н. Ю., Бучко В. В., Дзюбенко Н. В., Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Козловський Р. С. Гніздова орнітофауна верхньодністровської низовини та її зміни в другій половині ХХ століття // Наукові записки ДПМ. Т.14. - Львів, 1998. - С. 83-90.

27. Гура П. І., Шидловський І. В. Міграції звичайного мартина (Larus ridibundus): динаміка прольоту та результати кільцювання на заході України // Наукові записки ДПМ. Т.14. - Львів, 1998. - С. 91-95.

28. Шидловский И. В. Об изменчивости ооморфологических показателей чибиса (Vanellus vanellus) на территории Малого и Волынского Полесья // Актуальные проблемы оологии. Мат-лы 2 Междунар. конф. стран СНГ. - Липецк, 1998. - С. 47-48.

29. Shydlovskyy I. Number, distribution and reproduction success of the White Stork in the Volyn' Region // Bocian Bialy Ciconia ciconia stan i perspektywy badan'. 4-5 wrzesnia 1998, Bromierzyk. - S. 15-16.

30. Szydlovski I., Lysaczuk T. Preliminary on autumn migration of Wood Sandpiper (Tringa glareola) in the Western Ukraine // Ring, 1998: 20, 1-2. - P. 117-121.

31. Шидловський І. В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Екологічні аспекти охорони птахів / Мат-ли 7 наради орнітол. Зах. України, 4-7 лютого 1999 р., м.Івано-Франківськ. - Львів, 1999. - С. 104-105.

32. Шидловський І. В. Бенедикт Іванович Дибовський // Орнитологи Украины. Библиографический справочник. Вып.1. - Харьков, 1999. - С. 11-13.

33. Бокотей А. А., Гузій А. І., Бучко В. В., Шидловський І. В., Соколов Н. Ю. Спостереження птахів з нетиповим забарвленням на заході України // Беркут. Т.8(1)., Вип.1. - Чернівці, 1999. - С. 101-104.

34. Реуков О. Ю., Дикий І. В., Шидловський І. В. Нові знахідки мамонта на Львівщині // Вісник зоології. Т.33., Вип.6.- Київ, 1999. - С. 82.

35. Шидловський І. В. Перше спостереження індійської очеретянки на заході України // Вісник зоології. Т.33., Вип.6.- Київ, 1999. - С. 38.

36. Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Головачов О. В. Звіт про результати п'ятирчної діяльності ЗУОС: 1995-1999 р. - Львів: Сполом, 1999. - 32 с.

37. Шидловський І. В. Експансія негоробиних птахів (Non-Passerines) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. Вип.1. - смт.Івано-Франкове, 1999. - С. 143-145.

38. Шидловський І. В. Орнітофауна заказника "Чолгинський" (результати досліджень) // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. Вип.1. - смт.Івано-Франкове, 1999. - С. 147-150.

39. Шидловський І. В. Літньо-осінні міграції чайки (Vanellus vanellus) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. Вип.1. - смт.Івано-Франкове, 1999. - С. 145-147.

40. Trocinska A., Leivits A., Nitecki C., Szydlovsky I. Directional preferances of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea ans in Western part of Ukraine // The Ring, 1999:21, 1. - P. 163.

41. Trocinska A., Leivits A., Nitecki C., Szydlovsky I. Directional preferances of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea ans in Western part of Ukraine // The Ring, 1999:21, 1. - P. 164.

42. Lysachuk T., Szydlovskyj I. The characteristic of migration and morphology of two species of Warblers Acrocephalus scirpaceus and A. palustris // The Ring, 1999: 21,1. - P. 151.

43. Meisner W., Remisiewicz M., Szydlowskij I. New wader ringing site in Western Ukraine // WSG Bulletin. V.90., December 1999. - p. 40-41.

44. Шидловський І. В. Орнітологічний заказник "Чолгинський": сучасний стан та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., с.Шкло, 6-7 липня 2000р. - Львів: Логос, 2000. - С. 73-75.

45. Царик Й. В., Іванець О. Р., Яворський І. П., Шидловський І. В., Дикий І. В., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б. Сучасний стан деяких зооценозів Розточчя // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі /Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., с.Шкло, 6-7 липня 2000р. - Львів: Логос, 2000. - С. 185-190.

46. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С. Професор Бенедикт Дибовський // Наук. вісник УДЛТУ. Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. Вип.10.3. - Львів, 2000. - С. 11-15.

47. Царик Й. В., Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова Х. Й., Паславська Т. М., Єдинак Г. З., Павлюк Р. С., Вознюк М. Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. - Львів: вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2000. - 59 с.

48. Шидловський І. В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Вип.1./ Мат-ли 1 наук. конф. молодих учених м.Львова, 24 листоп. 1998 р. - Львів, 2000. - С. 105-107.

49. Горбань И. М., Шидловский И. В. Численность гнездящихся куликов на западе Украины // Гнездящиеся кулики Восточной Европы - 2000. Т.2. - под ред. Томкович П. С., Лебедева Е. А. - М.: Союз охраны птиц России, 1999. - С. 93-105.

50. Шидловский И. В., Павлюк Р. С., Романова Х. И., Вознюк М. Н. Байкальские сборы Б.И. Дыбовского в коллекциях Зоологического музея Львовского госуниверситета // Моллюски. Проблемы систематики, экологии и филогении / Четвертое (тринадцатое) совещ. по изуч. моллюсков (наземных, пресноводных и морских). - Россия, Санкт-Петербург, 27-29 октября 1998 г., - С.-П., 2000. - С. 150-152.

51. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський // Освіта лісівнича (березень 2001) №5-6 (276-277). Львів, 2001. - С. 5.

52. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський (продовження) // Освіта лісівнича (червень 2001) №11-12 (282-283). Львів, 2001. - С. 7.

53. Шидловський І. В. Особливості міграції чайки (Vanellus vanellus) на заході України // Вестник зоологии, 35(5). - К., 2001. - С. 61-67.

54. Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова Х. Й. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського. - Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - 63 с.

55. Шидловський І. В. Зміни гніздового ареалу чайки Vanellus vanellus L. упродовж ХХ століття // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. Вип. 27. - Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - С. 142-150.

56. Башта А.-Т. В., Шидловський І. В. Колекція рукокрилих (Chiroptera) Зоологічного музею ім. Б. Дибовського Львівського національного університету // Наукові записки Державного природознавчого музею. - Львів, 2001. - Т.16. - С. 41-45.

57. Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць). Ред. І. Шидловський, Т. Лисачук, О. ГОловачов. - Львів: Євросвіт, 2002. - 90 с.

58. Шидловский И. В. Галстучник - новый гнездящийся вид куликов Украины // Изучение куликов Восточной Европы и Северной Азии на рубеже столетий / Мат-лы IV и V совещ. по вопросам изуч. и охраны куликов. Ред. А.О. Шубин, П.С. Томкович. М.: Типограф. Россельхозакадемии, 2002. - С. 116.

59. Caryk J., Horban I., Horban L., Dykyyy I., Szydlowskyj I., Liesnik W., Matejczyk W., Pudlyk J., Senyk M. Wplyw czynnikow ekologicznych na stan i zachowanie zroznicowania biologicznego Szackiego Parku Narodowego // Polsko-Ukrainsko-Bialoruskan Konferencja "Srodowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany", Lublin-Szack-Brzesc, 17-21 czerwca 2002 r. - S. 15-16.

60. Caryk J., Horban I., Holovachov O., Szydlowskyj I., Horban L., Dykyyy I., Liesnik W., Matejczyk W., Pudlyk J., Senyk M. Ecological factors influencing biodiversity preservation in the Shatsk National Natural Park // Acta Agrofhysica. 2002. Lublin - V.67 - P. 275-285.

61. Gorban I., Shydlovskyi I., Khymin M., Prushynskyi M., Gorban L. Avifauna ukrainskiej czesci gornego odcinka doliny Bugu oraz perspektyvy jej ochrony // Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan - Zagrozenia - Ochrona. - Pod. red. A. Dombrowskiego et. al. - Warszawa, 2002. - S. 197-218.

62. Горбань І. М., Горбань Л.І., Прушинський М. С., Химин М. В., Шидловський І. В. Рідкісні негоробині птахи долини верхньої течії Західного Бугу // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам'яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам'янець-Подільський. - Львів - Кам.-Подільський, 2003. - С. 31-38.

63. Шкаран В. І., Шидловський І. В. Передміграційні скупчення та особливості весняного й осіннього прольоту білого лелеки Ciconia ciconia у Західноукраїнському Поліссі // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам'яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам'янець-Подільський. - Львів - Кам.-Подільський, 2003. - С. 188-190.

64. Шидловський І. В. Становлення та раритети Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського // Наукові записки ДПМ. - Львів, 2003. - Т. 18. - С. 17-22.

65. Шидловський І. В. Міграції коловодника болотяного на заході України // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. - Дн.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. - Т. 2., Вип. 11. - С. 209-213.

66. Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Білонога В. М. Динаміка рослинного покриву та орнітофауна природно-техногенних комплексів сірчаних родовищ Прикарпаття // Екологія та ноосферологія. - Дніпропетровськ, 2003. - Т. 14., Вип. 3-4. - С. 48-54.

67. Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В., Дикий І.В., Лєснік В.В., Решетило О.С., Горбань І.М., Сребродольська Є.Б., Затушевський А.Т. Хребетні тварини західних областей України. - Львів, 2003. - 52 с.

68. Закала О. С., Горбань І. М., Шидловський І. В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наукові записки ДПМ. - Львів, 2004. - Т. 19. - С. 65-70.

69. Шкаран В. І., Шидловський І. В., Горбань І. М. Історія та результати кільцювання птахів на заході України протягом 1932-1997 рр. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. - Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. - Вип. 35. - С. 165-175.

70. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in body mass and fat reserves of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus on autumn migration in the L'viv Province (w UKRAINE) // The Ring, 2004 : 26, 2. - P. 55-69.


вгору

сторінку започатковано: 15 серпня 2005 р., поновлено 27 червня 2007 р.