EES-site

Мірутенко Владислав Валентинович


Vladyslav Mirutenko

<< повернутися

Наукові інтереси: Ентомологія, колеоптерологія, біорізноманіття, природоохоронні території

Кваліфікаційні праці: Диплом спеціаліста "Характер забруднень ріки Уж і основні джерела забруднення"
Ужгород, Ужгородський державний університет, 1992
Керівник: проф. Іван Якович Понін

Готується до захисту кандидатська дисертація: "Жуки-малашки (Coleoptera, Malachiidae) Українських Карпат"
Керівник: доц. Володимир Гаврилович Рошко

Поточна робота: Асистент кафедри ентомології УжНУ.
Викладання курсів: "Загальна біологія", "Сільськогосподарська ентомологія", "Біологічний метод захисту рослин", "Основи наукових досліджень", "Науково-дослідна робота студентів"

Публікації: Загалом опубліковано 14 статей та доповідей, у тому числі:

1. До питання поширення жуків роду Malachius (Coleoptera, Malachiidae) у Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 4, 1997, с. 119-121.
2. До питання про екологію жуків родини Malachiidae в умовах Закарпаття // Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології: Матеріали міжнародного регіонального семінару (Україна, 13-16.05.1997).- Ужгород, 1997, с. 276-277.
3. Еколого-фауністичний огляд жуків-малашок Malachiidae (Coleoptera) Українських Карпат // Известия Харьковского Энтомологического общества, 1998, том VII, вып. 2, с. 45-52.
4. Нові для фауни Українських Карпат види малашок (Coleoptera, Malachiidae) // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнародної конференції (Рахів, 14-18.10.2002).- Рахів, 2002, Т.2, с. 408-411.
5. Громадська думка місцевого населення про заповідання територій (на прикладі заказника "Товар" у Берегівському районі Закарпатської області) // (у співавт.: Луговой О.Є., Кіш Р.Я.). Заповідна справа в Україні, 2002, Т.8, вип. 2, с. 25-28.
6. До вивчення фауни Malachiidae (Coleoptera) Українських Карпат // Тези VI з'їзду Українського ентомологічного товариства, Біла Церква, 8-11 вересня 2003.

Адреса робоча: Біологічний факультет, кафедра ентомології, Ужгородський національний університет, вул. Волошина 54, Ужгород, 88000, Україна.

Phone: +38-0312-61.66.50. E-mail: vmir@rambler.ru


сторінку започатковано: 17 листопада 2003 р., поновлено 20 листопада 2003 р.