EES-site

Дудинський Тиберій Тиберійович


Тіберій Дудинський

<< повернутися


Адреса робоча:
кафедра зоології,
біологічний факультет
Ужгородський університет,
вул. Волошина 32,
Ужгород, 88000
Телефон (служб.):
(+38-0312)-61.56.72.

Наукові інтереси: Акарофауна гнізд карпатської медоносної бджоли в умовах Закарпаття.

Кваліфікаційні праці: Дисертація кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 - Зоологія "Акарофауна гнізд карпатської медоносної бджоли в умовах Закарпаття" Київ: Інститут зоології АН України, 1992.

Поточна робота: Завідувач кафедри зоології, доцент біологічного факультету УжНУ. Керівництво курсовими і дипломними проектами студентів-зоологів. Викладання 6 навчальних курсів:

1. "Зоологія безхребетних тварин" (1 курс, спец. "Біологія", денне відділення)
2. "Сільськогосподарська зоологія" (1 курс, спец. "Плодоовочівництво", денне відділення)
3. "Бджільництво" (2 курс, спец. "Плодоовочівництво", денне відділення)
4. "Великий практикум" розділ зоологія безхребетних тварин (4 курс, спец. "Біологія", денне відділення)
5. "Порівняльна анатомія" розділ безхребетних тварин (5 курс, спец. "Біологія", денне відділення)
6. "Основи наукових досліджень" ( 3 курс, спец. "Біологія", денне відділення).

Наукові праці. Результати наукової роботи надруковані в різних наукових виданнях: Вісник зоології (Інститут зоології НАН України); "Ветеринарія", "Бджільництво"; Вісник біології (Біологічний факультет УжНУ). Вибрані публікації:

1. Дудинский Т. Т. Гамазовые клещи из гнезд карпатской пчелы // Вестник зоологии. - К.: 1991. - № 5. - С. 25-28.
2. Дудинский Т. Т. Некоторые данные об акариформных клещах из гнезда карпатской пчелы в условиях Закарпатья // Фауна Східних Карпат: Сучасний стан і охорона (Міжнародна конференція). - Ужгород, 1993. - С. 183-185.
3. Дудинський Т. Т. До вивчення річної динаміки акарофауни гнізд карпатської бджоли і її взаємозв'язок з життєдіяльністю бджолиної сім'ї // Науковий вісник УжДУ, Серія Біологія. - Ужгород, 1994. - №1. - С. 67-71.
4. Дудинський Т. Т. Кліщі із когорти Prostigmata мешканці гнізд карпатської медоносної бджоли // Науковий вісник УжДУ, Серія Біологія. - Ужгород, 1999. - №6. - С. 64-67.
5. Dudinsky T. Biologichni osoblyvosti klischiv - meshkantiv gnizda karpatskoi medonosnoi bdzholy // Proceedings of the International regional seminar. - Uzhgorod, 1997. - Volume 1. - P. 213-218.


сторінку започатковано: 5 січня 2004 р., поновлено 30 травня 2007 р.