українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ БАГАТОНІЖОК КАРПАТМухоловка звичайна - Scutigera coleoptrata

 

<< повернутися

Багатоніжки

Клас 4 Myriapoda — багатоніжки. Клас трахейнодишних членистоногих, який іноді поді-ляють на 4 класи: пауроподи (Pauropoda), симфіли, або сколопендри (Symphyla), двопарногогі, або ківсяки (Diplopoda), та губоногі (Chilopoda, вкл. скутигер).

Багатоніжки на даний час є не досить добре вивченою групою тварин. Клас включає щонайменше 53 тис. видів. В Карпатах і на теренах прилеглих регіонів найчастіше зустрічаються види трьох рядів: Багатозв'язи (зокрема, Polydesmus), Ківсяки, Скутигери.


Морфологія

Тіло багатоніжок поділене на 2 відділи — голову і тулуб, що складений з великої кількості сегментів. Більшість сегментів має по парі ніг.

Голова складається з акрона, у Симфіл голова вкрита справжньою головною капсулою, яка подібна до такої ж у комах. На голові містяться також очі: у Губоногих вони прості або складні; у Двопарноногих — представлені скупченням простих вічок; у Пауропод та Симфіл — взагалі відсутні. Перша пара тулубних кінцівок у Губоногих перетворилися на ногощелепи із серпоподібним кігтем, який містить отруйну залозу, в інших утворюються мандибули, а у Пауропод — ще й одна пара мандибул. Вусики прості або розгалужені (у Пауропод).

Тулуб гомономний, складається з різної кількості члеників, причому у більшості видів немає сталого їх числа. На кожному сегменті міститься пара кінцівок, у Двопарноногих — по дві пари, а у Пауропод 1-4 членики позбавлені ніг.

Представником Скутигер в Україні і яка занесена в ЧКУ є Мухоловка звичайна. В Червоній книзі України вона не відмічена для Закарпаття, хоча для території Словаччини та Угорщини відома. Для збереження виду, на нашу думку, слід вивчити її біологію і розробити систему заходів охорони.

 Вид (укр.)

Вид (лат.)

Категорія

Поширення


Мухоловка звичайна

Scutigera coleoptrata

2 категорія ЧКУ (1993)

Пд. і центр. Європа, південь Кримського півострова.


 

Бібліографія

Віккіпедія: Багатоніжки. >>>
Загороднюк І. В. (ред.).
Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 60 с.
Кос’яненко О. В., Чумак В. О. Двопарноногі багатоніжки (Diplopoda) букових пралісів Карпатського біосферного заповідника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 23. — С. 182-193. (pdf >>>)
Черный Н.Г, Головач С.И.
Двупарноногие многоножки равнинных территорий Украины. — К.:Наук.думка, 1993. — 55 с.
Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г.
Зоологія безхребетних у трьох книгах. — К. «Либідь», 1995—1997 рр.
Щербак М. М. (ред.).
Червона книга України. Тваринний свiт. — Київ: Укр. енциклопедія — 1994. — 464 с.


сторінку започатковано: 10 лютого 2004 р. М. Чумаком. перероблено 23.06.2010 (Загороднюк)