українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ МОЛЮСКІВ КАРПАТ
<< повернутися

Молюски, або м'якуни (Mollusca)

Тип молюски, або м’якуни (Mollusca) — надтип та тип, що відноситься до первинноротих целомних тварин з групи лофотрохозойних. Обіймає близько 130 тис. сучасних видів. У фауні України щонайменше 617 видів, у тому числі 12 раритетних. Більшість мешкає у морях, чимало — мешканці прісних вод і суходолу. Одні з головних біофільтраторів води, що приймають участь у «самоочищенні» водойм. Окрім того, велика кількість видів є важ-ливим компонентом трофічних ланцюгів як кормовий ресурс та як проміжні або кінцеві го-сподарі багатьох паразитичних організмів. Деякі види дають сировину у вигляді перламутру та перлин.Тіло складене з голови, несегментованого тулуба та ноги, вкрите шкірною складкою — мантією. Між мантією і тілом знаходиться мантійна порожнина. Органами дихання слугують зябра. Більшість має тверду мінеральну ракушку. У багатьох спостерігається відхилення від загального плану будови. Деякі стають асиметричними, втрачають зябра, ракушку, радулу тощо. Радула, або терка (лат. radula — скребок) — особливий апарат у глотці більшості молюсків (крім пластинчатозябрових), що слугує для подрібнення їжі.

Тип поділяють на 7 класів: безпанцирні, панцирні, черевоногі, моноплакофори, лопатоногі, двостулкові, головоногі. У фауні Карпат представлені два класи: черевоногі та двостулкові.

Черевоногі, або равлики (Gastropoda) — клас молюсків, що об’єднує 85 тис. видів. Ши-роко розселені у морях, прісних водах та суходолу. Раковина суцільна, часто закручено спірально, більшість втратили білатеральну симетрію. Добре виразна мускулиста нога. На відокремленій голові розміщені рот, очі та щупальця. Розвинені статоцисти та осфрадії. Безпосередньо під мушлею знаходиться мантія, у мантійній порожнині розміщені органи дихання; туди ж відкриваються отвори: анальний, видільний та статевий. Нервова систе-ма розкидано-вузлова. У зв’язку з закрученням «внутрішнього» мішка у багатьох видів від-бувається перекручення коннектив, хіастоневрія. Серед черевоногих є як роздільностате-ві, так і гермафродитні форми. Розвиток яйця і утворення личинки (личинка «велігер» у водних форм) подібне до розвитку кільчаків. Клас поділяють на 3 підкласи: передньозяброві, задньозяб-рові і легеневі (інколи до 8 підкласів).

Двостулкові, або пластинчатозяброві (Bivalvia, seu Lamillibranchia) — клас молюсків, що обіймає до 20 тис. видів. Широко поширені у світовому океані та прісних водах. В оке-ані заселяють глибини. Зустрічаються у всіх кліматичних зонах. Мають 2-стулкову ракуш-ку. Голова, радула і щелепи відсутні. Травна система представлена звитим кишечником. Є шлунок і травна залоза (печінка). Нервова система розкидано-вузлового типу (як у чере-воногих). Органи чуття розвинені слабко. Роздільностатеві, інколи — гермафродити. Роз-виток прямий або (інколи) з трохофороподібною личинкою. Багато форм веде нерухомий спосіб життя, прикріплюючись бісусом* до підводних предметів. Розміри тіла від 2–3 мм до 1,5 м при масі 250 кг (тридакна). В класі 4 ряди: гребінчатозубі, зв’язкозубі, справжні пла-стинчатозяброві та перегородчатозяброві, за іншими системами — 3 надряди з 14 рядами.

* Бісус (гр. bissos — тонка пряжа) — продукт виділення бісусової залози багатьох пластинозябрових молюсків. Виділяється у вигляді тягучих ниток, що швидко твердіють у воді. За допомогою бісуса молюски прикріплюються по підводних предметів, а личинки прісноводних видів (глохідії) — до тіла риб, на яких відбувається їхній розвиток.

Рідкісні види молюсків Карпат (за: Чумак, 1997)

Гранарія зернова — Granaria frumentum (Draparnuad, 1801)
Раритетна категорія: I категорія ЧКУ. Численний в сухих біотопах на вапнякових виходах Угольського масиву (Байдашников, 1988). Рекомендації щодо охорони: заповідання харак-терних біотопів.

Серуліна зубчаста — Serrulina serrulata (Pfeiffer, 1874)
Раритетна категорія: I категорія ЧКУ. Звичайний в широколистяних лісах Угольки на вапня-кових виходах (Байдашников, 1988). Рекомендації щодо охорони: заповідання характерних біотопів.

Хондрина вівсяна — Chondrina avenacea (Bbruguiere, 1792)
Раритетна категорія: III категорія ЧКУ. Численний в сухих біотопах на вапнякових виходах в Угольському заповідному масиві (Байдашников, 1988). Рекомендації щодо охорони: заповідання характерних біотопів.


Вид (укр.)

Вид (лат.)

Категорія

Поширення


Гранарія зернова

Granaria frumentum (Draparnuad, 1801)

I категорія ЧКУ (1994)

вапнякових виходах Угольського масиву КБЗ та ін.

Серуліна зубчаста

Serrulina serrulata (Pfeiffer, 1874)

I категорія ЧКУ (1994)

широколистяних лісах Угольки на вапнякових виходах та ін.

Хондрина вівсяна

Chondrina avenacea (Bbruguiere, 1792)

III категорія ЧКУ (1994)

сухі біотопи на вапнякових виходах в Угольському заповідному масивіБібліографія

Байдашников А. А. Наземные моллюски. Фауна Карпатского заповедника.— Москва, 1988.— С. 6—14.
Чумак В.
Рідкісні види молюсків Карпат // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997.


сторінку започатковано: 22 червня 2010 р., підготував Ігор Загороднюк